Bestyrelsen

Formand

Tina Koch

Næstformand

Jan Kiding

Kasserer

Ole Koch

Bestyrelsen medlemmer

Morten Scheving – Sekretær
Hans Jørgen Feldborg

Suppleant

Jens Peter Jensen