Bestyrelsen

Formand

Elin Løvborg

Næstformand

Kurt Nielsen

Kasserer

Ole Koch

Bestyrelsen medlemmer

Hans Jørgen Feldborg
Tina Koch

Suppleant

Jens Peter Jensen