Skip to main content

Greve Video Klub

Vi deler viden, erfaring og dyrker vores fællesskab.

Vi lægger vægt på at dele viden og erfaring imens vores fællesskab bliver prioriteret.

Gennem foredrag, demonstrationer og konkurrencer sikre vi, at erfaringer og ny viden bliver fremmet inden for det at lave vores egne film.

Ved møder og arrangementer er d, dels gennem diskussioner og opgaver. Som medlem kan optages enhver med interesse for video.

Indmeldelse er bindende for et regnskabsår ad gangen. Udmeldelse ved manglende indbetaling.

Årligt kontingent 350,00 kr.

Om os

Hver tirsdag fra september til juni i tiden 19.30 til 21.30 mødes vi i vores lokaler og dyrker vores fælles hobby. På vores klubaftener er der forskellige emner på programmet, og der bliver vist film, der er produceret af medlemmerne. Der bliver løbende undervist i de diverse redigeringsprogrammer, enten af nogle af klubbens egne medlemmer eller nogle ude fra. Man kan komme med sit eget udstyr eller låne klubbens og samtidig få hjælp og vejledning af klubbens erfarne medlemmer.

Hver sæson afsluttes som regel med et arrangement for medlemmer og partnere med fælles spisning. Der arrangeres også udflugter, hvor der kan være lejligheder til at lave film.

AVK afholder hvert år klubmesterskab, der kun er for klubbens egne medlemmer, men vi deltager også i andre konkurrencer. (se mere)

AVK er medlem af ”Sjællandsstævnet”,som hvert år afholdes en konkurrence med deltagere fra de andre tilsluttede sjællandske videoklubber. AVK har deltaget med forskellige film med stor succes.